Ordinær generalforsamling 2022

17. november 2022 klokken 18.15

Du inviteres hermed til generalforsamling i din Erhvervsforening!

Sted: Vandel Efterskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel

Program

 • Kl. 18.15 – vi mødes og hilser på hinanden
 • Kl. 18.30 – Vandels Efterskole severer et aftensmåltid
 • Efter maden skal vi rundt og se skolens spændende nybyggeri på ikke mindre end 1.675 m2 – med ny kultursal, teaterrum, musikrum, spisesal og fællesarealer. Udefra ser det flot ud, nu får I muligheden for at se det indefra!
 • Kl. 20.00 er der Generalforsamling i Firehøje Erhvervsforning
 • Efter generalforsamlingen er der tid til ”netværkssnak” og en kop kaffe
 • Afslutning

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  Foreningens arrangementer og aktiviteter siden sidst, samt visioner og planer for fremtiden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår: 500 kr. for medlemmer med CVR-nummer og 200 kr. for privatpersoner.
 5. Valg til bestyrelsen
  Det er bestyrelsens ønske at få et 7. medlem. Forslag modtages.
 6. Valg af revisor
 7. Vedtægtsændring
  §4 vedrørende datoer for afholdelse af Generalforsamling
  §8 i forhold til fremmøde for en beslutningsdygtig generalforsamling
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
  Forslag til eventuelt skal være bestyrelsen i hænde 7 dage får generalforsamlingen på firehoeje.erhvervsforening@gmail.com

OPFORDRING

Tag en kollega med til mødet, vi ønsker så mange deltagere som muligt.
Hvis du kommer sammen med en kollega, som ikke er medlem, men som ønsker
at blive det, så fikser vi det, når I ankommer. Så har det ”nye medlem” også stemmeret
ved generalforsamlingen!

Tilmelding senest den dato 15.11 2022 og som sagt, gerne sammen med en kollega og måske nyt medlem!

Flere arrangementer

Bliv medlem

Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Kontaktinformationer
Hvilken type medlemsskab kunne du tænke dig?