Om
Firehøje Erhvervsforening

Netværksforum for Firehøjeområdets erhvervsliv

Idégrundlag for
Firehøje Erhvervsforening

Firehøje Erhvervsforening er grundlagt den 3. september 2014 og er en netværksforening.

Foreningens formål er at være et netværksforum for Firehøje områdets erhvervsliv og for de personer, der har eller måtte have en interesse heri.

Gennem medlemskab af foreningen får medlemmerne et dybere kendskab til de mange små og større erhvervsvirksomheder, der er beliggende i lokalområdet.

 

Foreningens største force er at danne relationer på tværs af faggrupper. For at fastholde bosætning og skabe dynamik og udvikling i et lokalsamfund som Firehøje området kræver det et godt og velfungerende erhvervsliv.

Ved at have kendskab på tværs af brancher kan man få indblik i og viden om kollegers nye ideer og eventuelle problemstillinger. Måske kan det bringe arbejdsopgaver til sin egen virksomhed.

Ved at have et lokalt velfungerende netværk på tværs af brancher kan der opstå nye alliancer, som kan bringe opgaver og vækst i flere virksomheder og liv i vores lokalsamfund.

Bliv en del af fællesskabet

For at blive medlem af Firehøje Erhvervsforening skal du være tilknyttet Firehøjeland (området omkring Nørup, Randbøldal og Vandel) enten ved at være bosiddende i eller drive virksomhed fra området. Din virksomhed kan også blive medlem, selvom du ikke er ejer eller administrerende direktør.

Firehøje Erhvervsforening kan være erhvervslivets fælles talerør til myndigheder og organisationer. Et eksempel kan være skiltning til byer og virksomheder. Et andet kan være lokalplaner. Er der flere virksomheder, der har fælles ønsker eller kommentarer, står man stærkere ved at være fornuftigt organiseret.

For at udvikle og styrke netværket arrangerer foreningen to til tre samlinger/møder per år, hvor der vil være foredrag, indlæg eller tilsvarende, som kan være med til at styrke netværket.

Foreningen er en ”non-profit” forening og kontingentet vil udelukkende gå til arrangementer til gavn for netværksaktiviteten.

Firehøje Erhvervsforening er en forening, der er baseret på hver enkelt medlems personlige engagement og involvering, hvor bestyrelsen forsøger at skabe rammerne for arrangementer og initiativer baseret på medlemmernes forslag.

Bliv medlem

Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Kontaktinformationer
Hvilken type medlemsskab kunne du tænke dig?