Generalforsamling 2023

31. oktober 2023 klokken 18.15

Du inviteres hermed til generalforsamling i din Erhvervsforening!

Sted: Nørup Sognegård, Tørskindvej 3, 7182 Bredsten

Program

 • Kl. 18.15 – vi mødes og hilser på hinanden
 • Kl. 18.30 – Erhvervsforeningen trakterer med et solidt aftensmåltid
 • Efter maden skal vi rundt og se sognegårdens faciliteter, høre om processen ifm. overtagelse og istandsættelsen, samt foreningens ambitioner for sognegårdens anvendelse.
 • Kl. 20.00 er der Generalforsamling i Firehøje Erhvervsforning
 • Efter generalforsamlingen er der tid til ”netværkssnak” og en kop kaffe
 • 21.30 – Afslutning

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  Foreningens arrangementer og aktiviteter siden sidst, samt visioner og planer for fremtiden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
  Forslag til eventuelt skal være bestyrelsen i hænde 7 dage får generalforsamlingen på info@firehoejeerhverv.dk

OPFORDRING

Tag en kollega med til mødet, vi ønsker så mange deltagere som muligt.
Hvis du kommer sammen med en kollega, som ikke er medlem, men som ønsker
at blive det, så fikser vi det, når I ankommer. Så har det ”nye medlem” også stemmeret
ved generalforsamlingen!

Tilmelding senest den dato 25.10 2023 og som sagt, gerne sammen med en kollega og måske nyt medlem!

Flere arrangementer

Bliv medlem

Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Kontaktinformationer
Hvilken type medlemsskab kunne du tænke dig?